«Se, min ild i mørket brenner» - Romanikulturen i Norge - Transform

Vi snakker om et flerkulturelt samfunn som noe som har oppstått de siste tyve årene. Sannheten er at Norge har vært flerkulturelt i mange hundre år.

I denne konserten har vi fått med oss en tater/romani-familie som har praktisert taterkulturen hele livet. De er viktige frontfigurer i samfunnet for å formidle kunnskap om tater/romani og bevaringen av språk, historier og musikk. Musikken har vært og er en viktig del av taternes kulturarv. Gjennom denne forestillingen lærer vi mer om romanikulturen og hvorfor mangfoldet i samfunnet er viktig.

Lennart Karlsen og Thomas Pedersen var med på Melodi Grand Prix i 2021 med bandet River og sangen «Coming Home». Thomas er også med i duoen CirCuz.

Etter konserten fredag kveld på Trykkeriet Scene byr vi opp til romani jamsession. Alle er velkommen til en innholdsrik kveld i musikalsk samspill på Trykkeriet Scene.

Lennart Karlsen
Monica Karlsen
Thomas Heiland Pedersen
Caroline Karlsen
Alexandra Karlsen

Samarbeidsprosjekt mellom LOR – Landsorganisasjonen for Romanifolket, Glomdalsmuseet, Nansens Fredsinstitutt og Transform.

Share: