Underrapportert virkelighet – «Bistand til berikelse eller besvær – hvor går veien?» - Transform

I samarbeid med journalist Øystein Windstad arrangerer Transform seminaret «Underrapportert virkelighet» hvert år. I år vil seminaret bli laget som en podcast grunnet reiserestriksjonene og lagt ut på nett under festival-uken. Nærmere info om dette kommer på nettsidene og FB.

SSBs tall viser at vi blir stadig mer skeptiske til at bistanden gir gode resultater. I 2006 mente over 70 prosent at bistand ga gode resultater, mens i 2017 var det bare 42 prosent som mente det samme. Samtidig har Norges bistand nesten firedoblet seg de siste 20 årene med rundt 29 milliarder kroner. Større innsyn, bedre kontroll og erfaringer har avdekket en rekke store svindler og korrupsjonssaker både i organisasjonene og mottakerlandene, og svært mange organisasjoner i mottakerlandene står fram og forteller at den tradisjonelle bistanden kun er med å berike en liten elite i landene, mens den store majoriteten av fattige forblir i ekstrem fattigdom. Hvordan kan Norge bli bedre og lære av våre feil?

Windstad intervjuer korrupsjonsjeger Nigel Iyer, tidligere opposisjonspolitiker Abu May Matowu fra Uganda og Ingvill Konradsen fra «Prosjekt Haiti» om deres opplevelser og erfaringer med bistand.

Øystein Windstad – konferansier
Nigel Iyer, Norge – korrupsjonsjeger
Abu May Matowu – tidligere opposisjonspolitiker i Uganda
Ingvild Konradsen – leder av organisasjonen «Prosjekt Haiti»
Share: