BABA 2019 - Transform

Fri entre – påmelding til Kulturenheten tlf. 72 54 57 00 eller 72 54 57 14

BABA er et kulturtilbud for seniorer fra hele verden som bor i Trondheim. Gruppen er satt sammen av kreative mennesker fra flere kulturer og representerer det mangfoldige samfunnet vi lever i. Medlemmene bruker egen bakgrunn og erfaring som kunstnerisk materiale for å sette sammen en forestilling fortalt gjennom sang, dans og fortellinger.

Årets BABA-forestilling er et samarbeid mellom Seniorkultur og Transform – Trondheim World Music Festival. Temaet er Ulike forandringer og forvandlinger mennesker opplever gjennom et langt liv.

Share: