Global North Network - Transform

Global North Network

Global North Network

Foto – Karstein Grønnesby

Transform har siden 2020 vært involvert i oppbygginga av Global North Network, et nordisk nettverk for arrangører innen roots/etnisk/verdensmusikk. Med partnere i Sverige, Danmark, Island og etter hvert Finland er målet å skape en større arena for nordiske artister innen dette musikkfeltet, samtidig som man legger til rette for turné- og prosjektsamarbreid.

Global North Network
Global North Network

Med støtte fra Nordic Cultural Points i Nordisk Kulturråd arrangerte Transform sammen med konsertstedet Huset i Ålborg det aller første Global North Showcase i mai. Totalt 12 band med musikk fra alle kontinenter representerte nettverket og det ble en kjempesuksess. Vi planlegger allerede neste års arrangement.

Flere av artistene kan oppleves under årets Transformfestival 5.-11-september.

Artikkel på svensk fra det første Global North Showcase i Ålborg, Danmark

Global North Network
Global North Network
Global North Network
Global North Network
Share:

Transform

Munkegata 66e, 7011 Trondheim, Norway
Phone: +47 90 767 664
E-mail: info@transform.no
Web: www.transform.no