India på 200 sider - Transform

Magistratsalen, Biblioteket
Fredag 9. september kl 19.00

«India på 200 sider» – foredrag ved Torbjørn Færøvik

Foredrag
Pris: kr 100

Den populære serien «… på 200 sider» fra Kagge Forlag begeistrer og engasjerer. I 2021 gav Torbjørn Færøvik ut «India på 200 sider» og i august 2022 feirer India 75 år som selvstendig land etter frigjøringen fra det britiske samveldet.

India er enormt både i utstrekning og folketall, men nordmenn flest vet lite om det store riket. India-kjenner Torbjørn Færøvik sammenfatter landets historie fra tidenes morgen til i dag, med hovedvekt på utviklingen etter at landet ble uavhengig i 1947. India er en vilter mosaikk av ulike folkeslag og trosretninger. Historien er rik, med buddhaer, maharajaer, britiske imperialister og brutale motsetninger mellom folkegrupper. Til tross for utbredt fattigdom opplever landet nå en økonomisk oppsving. De neste tiårene vil India bli en viktig global aktør på linje med Kina, USA, Russland og EU, derfor er det viktig å rette søkelyset mot den kommende stormakten. Her får du en lettfattelig, spennende og kunnskapsrik innføring i landet fra forfatteren selv.

Share: