«Innvandrer i møte med norsk helsevesen» - Transform

Over flere år har Transform og Prestetjenesten på St.Olavs Hospital arrangert seminaret «Innvandrer i møte med norsk helsevesen». Mange temaer har vært diskutert, flotte foredragsholdere har delt av sine erfaringer og seminaret har vært fulltegnet år etter år. Det er et behov for kulturforståelse i helsevesenet som så mange andre steder og vi kan bare bli bedre.

Mange innvandrere møter norsk helsevesen med helt andre forventninger enn det helsepersonell er forberedt på. Det kan handle om organisering, forståelse av helsepersonellets rolle og egen medvirkning, kunnskap om egen helse, kropp og kroppens funksjoner og psykisk helse. Ulike forventninger vil ofte medføre utrygghet og usikkerhet, som igjen kan skape utfordringer for kommunikasjon og samhandling. Både helsepersonell og innvandrere synes noen ganger at den andre parten oppfører seg underlig eller uforståelig og det henger gjerne sammen med noen av disse problemstillingene.

1. Førsteamanuensis Jonas Debesay fra OsloMet – «Innvandreres bruk av helsetjenester: Erfaringer fra eldre pakistanske kvinner i Norge».
2. Marita Ingebrigtsen, fagutvikler Ambulansetjenesten St Olavs Hospital – «…lite info grunnet kommunikasjonsproblemer…». Akuttmedisinske utfordringer i møte med innvandrere.

Samarbeid mellom Transform og Prestetjenesten på St Olavs Hospital.

Share: