Israel og apartheid - Transform

Foto: Osama Silwadi

Trykkeriet Scene
Mandag 5. september kl 18.00-20.00

Israel og apartheid – får det noen konsekvenser?

Seminar med Gerald Folkvord og Levy Gideon. Leder: Øystein Windstad. Amnesty samarbeidspartner.
Pris: kr 100

I januar kom Amnesty ut med rapporten  «Israel’s Apartheid against Palestinians: Cruel System of Domination and Crime against Humanity» som fastslo at Israel begår apartheid mot palestinerne. Omtrent samtidig kom rapporten fra FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i de okkuperte palestinske områdene  – Michael Lynk – med samme konklusjon. Israelske myndigheters omfattende menneskerettighetsbrudd mot palestinere er del av en målrettet strategi for å diskriminere og undertrykke dem. Den systematiske diskrimineringen utgjør apartheid under internasjonal rett.

 • Israelske myndigheter håndhever et system med undertrykkelse mot det palestinske folket og har kontroll over rettighetene deres.
 • Palestinere blir behandlet som en mindreverdig etnisk gruppe og systematisk fratatt rettighetene sine.
 • Den systematiske diskrimineringen av palestinere innebærer blant annet:
  • Omfattende beslagleggelse av palestinsk land og eiendom
  • Ulovlige drap
  • Tvangsforflyttinger
  • Drastiske begrensninger av palestinernes bevegelsesfrihet
  • Palestinske borgere av Israel blir behandlet som annenrangs borgere

Hva ligger til grunn for Amnestys rapport og hvilke – om noen – konsekvenser får disse rapportene for Vestens politikk og samarbeid med Israel?

Transform setter i samarbeid med Amnesty opp seminaret. Gerald Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty Norge, presenterer rapporten. Den anerkjente journalisten Gideon Levy fra Israel presenterer hva den har hatt å si i hjemlandet. Journalist Øystein Windstad vil lede samtalene i etterkant.

Gerald Folkvord – politisk rådgiver, Amnesty Norge

Gideon Levy – journalist Haaretz, Israel

Øystein Windstad – seminarleder

 

I samarbeid med Amnesty Trondheim og Palestinakomiteen i Trondelag

Gideon Levy – journalist Haaretz, Israel

Gerald Folkvord – politisk rådgiver, Amnesty Norge

Share: