Romani – en norsk minoritet - Transform

Norske minoriteter er samer, jøder, rom, romani/tatere, kvener/norskfinske og skogfinner. Disse gruppene har lang tilknytning til Norge og har bidratt til det kulturelle mangfoldet, til tross for marginalisering og assimileringstiltak.

De fleste har fått med seg overgrepene mot jødene og samene, men assimileringen og overgrepene mot romani/taterne er underkommunisert. Mange nordmenn vil trolig si at det er lite rasisme i Norge og at det er et åpent og inkluderende samfunn. For å finne de rette svarene må en spørre de som skiller seg ut og er ofre for rasismen. De som lever annerledes, ser annerledes ut, tror på noe annet eller kler seg annerledes. Rasismen i Norge har vært satt i system og den har vært implementert hos myndigheter som kirke/misjon, politi, helse og skole. Det er ikke mange år siden dette var både akseptert og hegnet om som «til alles beste».

Norsk misjon for hjemløse (Misjonen) opprettet arbeidsleirer hvor reisende som ikke ønsket å forlate sitt tradisjonelle liv ble plassert. Misjonen ble først lagt ned på slutten av 80-tallet. Familier ble fratatt barn uten mulighet til å spore dem opp, barna ble utsatt for stygge overgrep i barnehjem og både kvinner og menn ble tvangssterilisert. Skammen og traumene sitter fortsatt dypt, men identiteten og rester av kulturen lever enda sterkt. Stolthet over hvem man er, familien, hvor en kommer fra og ønsket om å bevare noe som er unikt er inspirasjonen for prosjektet «Se, min ild i mørket brenner».

En stor takk til Kulturrådet og ordningen «Den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne» for støtte til prosjektet, LOR – Landsorganisasjonen for romanifolket, Glomdalsmuseet på Elverum og Nansens Fredsinstitutt.

Share: