Se, min ild i natten brenner - Transform

ISAK Kulturhus
kl 10.00 og 12.00. Hele uken.

Se, min ild i mørket brenner – Romanikulturen i Norge

Den Kulturelle Skolesekken – produksjon

Vi snakker om et flerkulturelt samfunn som noe som har oppstått de siste tyve årene. Sannheten er at Norge har vært flerkulturelt i mange hundre år. Historien og overgrepene mot romanibefolkningen er svært underkommunisert i Norge og vi har i samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken i Trondheim kommune laget denne produksjonen for ungdomsskoleelever.

I denne konserten har vi fått med oss en tater/romani-familie som har praktisert taterkulturen hele livet. De er viktige frontfigurer i samfunnet for å formidle kunnskap om tater/romani og bevaringen av språk, historier og musikk. Musikken har vært og er en viktig del av taternes kulturarv. Gjennom denne forestillingen lærer vi mer om romanikulturen og hvorfor mangfoldet i samfunnet er viktig.

Lennart Karlsen og Thomas Pedersen var med på Melodi Grand Prix i 2021 med bandet River og sangen «Coming Home». Thomas er også med i duoen CirCuz.

Lennart Karlsen
Monica Karlsen
Thomas Heiland Pedersen
Caroline Karlsen
Alexandra Karlsen

Samarbeidsprosjekt mellom LOR – Landsorganisasjonen for Romanifolket, Den Kulturelle Skolesekken i Trondheim kommune og Transform.

Share: