Mangfold – og integreringskonferansen 2019, LO Stat

Årets tema på Mangfoldskonferansen er «Hva skjer når tilliten forsvinner? Om økt polarisering og skepsis». Seminaret inviterer samfunnsengasjerte foredragsholdere innen politikk, kultur og organisasjoner for å reise spørsmål rundt politikk og retorikk samt verdier og fordommer i det norske samfunnet. I tillegg deler ordfører Rita Ottervik årets Mangfoldspris i Trondheim kommune og Transform leverer de kulturelle innslagene.

Share:

Transform

Munkegata 66e, 7011 Trondheim, Norway
Phone: +47 90 767 664
E-mail: info@transform.no
Web: www.transform.no