Traumer og tap av identitet – hva gjør det med oss? - Transform

Kunnskapssenteret, St.Olavs Hospital
Mandag 5. september, kl 12.00-15.30

Traumer og tap av identitet – hva gjør det med oss?

Seminar
Inngang: Gratis, påmelding

Over flere år har Transform og Prestetjenesten på St.Olavs Hospital arrangert et årlig seminar under temaet «Innvandrere sitt møte med norsk helsevesen». Det er et stort behov for kulturforståelse i helsevesenet som så mange andre steder, og vi kan bare bli bedre.

Årets tema handler om flyktninger og migranter og deres opplevelser før de kom hit. Som helsepersonell har heldigvis svært få opplevd de grusomheter, tap, ødeleggelser og livsfare som disse pasienten har opplevd, så hvordan kan vi fange opp hvordan det påvirker deres fysiske og psykiske helse. En skuddskade er enkel å se, men hva med det som ikke gir synlige arr. Hva gjør et liv på flukt fra livsfare og tap med et menneske? Hva skjer med barn og voksne som lever konstant på en eksistensavgrunn? Som hver dag ser og opplever krig, overgrep, sykdom og død. Og hva med de som kommer til Norge og lever på lånt tid; som ikke vet ikke om de får bli eller skal sendes tilbake til mer usikkerhet og frykt.

Vi har invitert inn tre foredragsholder som alle jobber med tematikken eller har opplevd den selv, og vi ser fram til nok et innholdsrik, lærerikt og tankevekkende seminar.

We have invited three lecturers who either works in this spesific field or has lived through it themselves. We look forward an educational and thought provoking seminar.

Merethe Garnes Hellen jobber som leder for Poliklinikk for flyktninghelse, traumer og tortur ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress, og selvmordsforebygging i Midt-Norge. Hun er psykologspesialist og har i tillegg over flere år reist på oppdrag for bistandsorganisasjonen VIVO International i kriseområder i Afrika. Hun jobber spesifikt med flyktningehelse og tvungen migrasjon, menneskehandel og behandling av traumerelaterte lidelser.

Morten Sodemann er overlege, professor og forskningsleder på Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet. Han grunnla Indvandrermedicinsk Klinik i 2008 og har bl.a skrevet læreboken «Det du ikke vet får pasienten vondt av». Den handler om mange av hans møter med pasienter fra etniske minoriteter på klinikken, og han har vært en spydspiss i å bygge opp, sette fokus og etablere et fagfelt som ikke bare gir etnisk danske pasienter et godt helsetilbud, men også migranter til Danmark.

Mohammed Al-Mashhadani ble født og vokste opp i Irak, men da krigen kom til landet måtte familien flykte til Syria. Moren som var lege ble drept i Irak. Så rammer katastrofen igjen når det blir krig i Syria og på nytt blir familien splittet opp og flukten går til Norge. Med en enorm vilje til å klare seg og nå drømmene, klarer Mohammed ila noen få år å lære seg norsk, ta eksamener som privatist og komme inn på meidisnstudiet i Oslo, hvor han nå er student. Få vet bedre enn han hva krig er, hva flukt er og hva flukt og tap gjør med deg som menneske.

Samarbeid mellom Transform og Prestetjenesten på St Olavs Hospital.

Share: