Underrapportert Virkelighet – Stemmer fra den andre siden - Transform

Trykkeriet Scene
Tirsdag 6. september kl 18.00-21.00

«Stemmer fra den andre siden» – Underrapportert Virkelighet

Leder: Øystein Windstad. Seminar
Pris: kr 150

I 2021 inviterte Transform talentfulle artister fra mange ulike land til å skape bilder relatert til begrepet «Transformering». Deres kunstneriske tolkinger belyste hvor vid definisjonen av et ord kan bli.

Prosjektet ble så vellykket at vi bringer det tilbake i 2022. Årets begrep er «Platos hulelignelse» for å skape større bevissthet om mangfoldet i kunstnerisk utfoldelse.

Platos hulelignelse er en av de viktigste allegoriene i vårt tankegods. Den har stått seg over tid og er like relevant i dag som den var på Sokrates sin tid.

Sokrates beskriver en gruppe mennesker som har levd hele sitt liv lenket til en hulevegg. Alt de kan se er den blanke veggen foran seg. Her projiseres skygger fra objekter som passerer foran et bål bak dem og de skal navngi disse. Skyggene er fangenes realitet, men representerer ikke den virkelige verden. De er fragmenter av det virkelige vi normalt oppfatter gjennom sansene våre, mens objektene under solen representerer form vi bare kan oppfatte ved hjelp av fornuften.

Elena Milashina er en av stemmene fra Russland som har utmerket seg i forsvaret av grunnleggende menneskerettigheter og som har hatt motet til å utfordre Putin-regimet. Og ikke minst den Putin-innsatte diktatoren Ramzan Kadydrov i Tsjetsjenia, som står bak angrep og drap på en rekke journalister og menneskerettighetsforkjempere og kommet med drapstrusler mot henne. Flere av Milashinas venner og journalistkollegaer har blitt drept, blant dem Anna Politkovskaya, men tross farene truslene og flere angrep mot seg fortsetter hun arbeidet sitt utrettelig med å eksponere maktmisbruk, korrupsjon og menneskerettighetsbrudd. Milashina jobber i Novaya Gazeta som vant Nobels Fredspris i 2021

Elena Milashina – journalist, Russland

Gideon Levy er en israelsk journalist og forfatter. Han skriver artikler og en ukentlig spalte for den israelske avisen Haaretz som ofte fokuserer på den israelske okkupasjonen av de palestinske områdene. Levy har vunnet priser for sine artikler om menneskerettigheter i de israelsk-okkuperte områdene og kritikerne karakteriserer ham som venstreorientert og anklager ham for å være en propagandist for Hamas. I 2021 vant han Israels topppris for journalistikk, Sokolovprisen. Han kritiserer det han ser som det israelske samfunnets moralske blindhet for virkningene av dets krigs- og okkupasjonshandlinger og sier selv at «Mitt beskjedne oppdrag er å forhindre en situasjon der mange israelere vil kunne si «Vi visste det ikke»».

Gideon Levy – journalist, Israel

John Pilger er en australsk journalist og dokumentarfilmskaper som har bygget sitt omdømme både gjennom sin journalistikk og de forskjellige bøkene og dokumentarfilmene han har skrevet og produsert. Han har vært kjent for å knytte sine beskrivelser av forholdene i land i den tredje verden til beslutningsprosesser i den vestlige verden. Gjennom intervjuer med beslutningstakere og påvisning av offentlige dokumenter, har han i en rekke tilfeller vist hvordan regimer i den tredje verden direkte har blitt skapt og opprettholdt med støtte fra vestlige politikere. Han har gjennom dette blitt kjent som en prominent og glødende kritiker av vestlig utenrikspolitikk og mottatt en rekke priser og æresbevisninger for sitt arbeide.

John Pilger – journalist, Australia & UK (will attend digitally)

Øystein Windstad – journalist, konferansier og leder av seminaret

Share: